It is good to rub, and polish our brain against that of others.


Share your training vision with us!


Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, besef je hoe bijzonder gewone dingen zijn…..

Tijdens de poëzieweek viel mijn oog op volgend gedicht, of althans een fragment van Stijn De Paepe:

Als dansen helpt, is er muziek.
Als breien helpt, dan hou je steek.
Als boos zijn helpt, geef ik kritiek.
Als bakken helpt, let there be cake.
Als yoga helpt, wees fluks en zen.
Als slapen helpt, stop ik je in.
Als schrijven helpt, scherp dan je pen.
Als poetsen helpt, welaan: begin!

Je voelt je murw en overstelpt
en snakt naar stranden, wit geschelpt…
Hou vol. Vat moed. Want het komt goed.
Doe ondertussen maar
wat helpt.

Hybridemaanden 2021,
een vleugje poëzie tussendoor

Dit is het laatste wat je wil in deze turbulente tijden!

Dat je werkkrachten andere horizonten opzoeken!

Hoe hou jij je goede talenten aan boord?!!!

Ben je als bedrijf ook bezorgd over de instroom en uitstroom van je medewerkers?
Het is stilaan duidelijk dat beide stromingen op vandaag, je heel wat zorgen kunnen baren als zaakvoerder, Ceo of Hr.
En toch kan je het tij keren als je als bedrijf er een gepaste visie op nahoudt en durft in te zetten op een retentiebeleid.
Mensen blij en gemotiveerd aan boord houden is geen hocus pocus toverformule.
Nee het vraagt tijd. Samen met een gezonde portie inzicht, creativiteit, inlevings- en doorzettingsvermogen ga je met het hele management team ermee aan de slag.

Hieronder zetten we een aantal basisideeën neer, reeds uitgetest en goed bevonden door collega-bedrijven:

Onze generaties evolueren en dit is geen onbekende, we zijn er dagelijks mee vertrouwd in onze vriendenkringen en privésfeer en toch… We vergeten even enthousiast, constructief en inspirerend om te gaan in onze werksfeer met onze, nochtans heel zorgzaam uitgekozen, talenten. Na aanwerving eindigt je beleid niet. Het echte werk begint pas!

Bedrijven beginnen vaak met de meest tastbare zaken voor de medewerkers: het faciliteren op de werkvloer.
Je bent vandaag geen uitzondering meer als je nadenkt over aangename kantoorinrichting, gezonde tussendoortjes, lekkere koffie, pingpongtafel, flexibele werktijden of thuiswerk.
Dit draagt zeker en vast ook bij tot het verwachtingspatroon van de gemiddelde medewerker op vandaag.

En toch is het belangrijk ook mee te denken met de gemiddelde medewerker. Eerst en vooral, hoe kijkt hij of zij naar de leidinggevende. Wat vindt deze medewerker cruciaal om blijvend gemotiveerd aan de slag te gaan voor jouw bedrijf?
Het nieuwe leidinggeven neemt meer en meer een prominente plaats in het bedrijfsleven.

Management policies die angstculturen creëren. Of het hardhandig ingaan tegen de actuele stroming is misschien weggelegd voor de zalm, echter niet voor de Ceo van een hedendaags bedrijf. Het is belangrijk de vinger constant aan de pols houden. Peilen als medewerkers nog doordrongen zijn van hun doelstellingen. Nog op de juiste golflengte zitten met de bedrijfsverwachtingen. Evenzeer luisteren welke bekommernissen er sluimeren, welke middelen zij missen om de gewenste resultaten te behalen. Sla je dit in de wind, dan krijg je op termijn de rekening gepresenteerd.

Ondernemen is een tweerichtingsverkeer geworden waarin als het ware een stuk eigenaarschap gedeeld wordt.
De verantwoordelijkheden worden verdeeld, door meerdere partijen gedragen en dienen daarom ook duidelijker afgelijnd. Top down leiderschap wordt aanvaard zolang de basisstructuur duidelijk is en de directie trouw blijft aan de basiswaarden zoals vooropgesteld bij aanwerving. Medewerkers verwachten daarnaast inspraak, overleg, communicatie, zingeving. Dit alles samen met een fijne samenwerking met teamgenoten, binden jouw talenten aan je bedrijf. Wie vasthoudt aan oudere managementstructuren stoot mogelijks tegen nieuwe generaties aan. Zij komen nog langs, doch blijven niet lang op visite.

Meng ook je teams. Laat jongeren en ouderen met mekaar samenwerken.
Ouderen stellen loyaliteit vaak als norm terwijl jongeren meer zingeving zoeken en flexibiliteit. Deze verschillende ingesteldheden, ervaringen kunnen net heel complementair zijn binnen een team. Beiden hebben wat te bieden. Zorg dat beiden gemotiveerd blijven en detecteer tijdig wat minder vlot of gesmeerd loopt tussen medewerkers. Neem blinde vlekken weg.
Laat dit nieuwe tijdperk ook niet voorbij gaan zonder engagementen. Werken mag dan wel fun zijn, je engageert je ook als medewerker. Tegenover inspraak, flexibiliteit, talentontplooiing, leuke teamactiviteiten of andere compensaties die het bedrijfsleven aangenaam en motiverend maken, bouw je mee aan het bedrijf en draag je mee tot het realiseren van de vooropgestelde resultaten. Groeien in je job vraagt ook inzet, verantwoordelijkheid, gretigheid om bij te leren en te evolueren. Dan pas kan je een trapje hoger klimmen en bewijzen dat je nog meer in petto hebt.
Gedreven medewerkers hebben ook nood aan nieuwe input. Een training kan hen voeden om constructief mee aan de slag te gaan in het bedrijf. Kansen bieden, creëren aan diegene die ze graag nemen en zich willen inzetten voor een gezonde werksfeer en samenwerking.

Als bedrijf stel je jou met deze ingesteldheid open tot de arbeidsmarkt.
Je opent de deuren voor talent en je maakt het bedrijfsleven aangenamer en zinvoller.

Twee begrippen waar de nieuw aangekomen generaties vol verwachting naar uitkijken!
Dus ook in jouw bedrijf!

Grasmaand 2020

Veranderingen? Pro of Contra?

De zomer zet aan tot nadenken.
Fietsend in de landschappen van Ierland, maak ik mijn geest leeg.
Er komt snel ruimte om de flitsen van het werkend jaar zich te laten verzoenen met de wolkenstroom.

Elk jaar merk je terugkomende vragen vanuit L&D in de bedrijfswereld.  Heel vaak verhalen die terugkeren, heel concreet zijn, heel gelijklopend of herkenbaar zijn.

Verandering?  Ja deze was er al in 2018.  Ook het jaar daarvoor en ook al ettelijke decennia terug.  Verandering blijft nu eenmaal inherent verbonden met de mens en haar wereld rondom zich.

Verandering! Een woord dat zo ingebakken zit in de geschiedenis.  We worden er zelf dagelijks mee geconfronteerd.  Toch is het iets waar onze hersenen graag tegen vechten? Paul D. MacLean vertelt je er alles over.

Dit luik biedt echter nog geen antwoord op mijn bedenking.  Waarom stijgt de vraag naar een helpende hand om medewerkers doorheen veranderingen te loodsen? Hoe kan je nu in godsnaam het natuurlijk antigif van je afgooien en je openstellen om verandering liefdevol te omarmen?

Waarom groeit uitgesproken dit jaar de vraag naar ondersteuning? Gaat verandering misschien sneller, anders? Infecteert het meer onze vrijheid, ons denken, ons zijn ? Of is het net een zege waar we nog geen raad mee weten?  Worden we langzaam overtuigd dat met de juiste stimuli we er net wel met vreugde en voldoening mee kunnen omgaan?

Het stemt ons gerust dat met een fitte prefrontale cortex we inderdaad zelf aan de slag kunnen. Er zijn handvaten, sleutels tot succes om verandering door te voeren en ons er zelfs comfortabel bij te voelen. We hebben dit jaar meermaals kunnen ervaren dat verandering een begrip is dat je kan leren ontrafelen, vertrouwd mee wordt en leert koesteren.  Met succes! Noch de resultaten, noch de attitude van de medewerkers logen er om!  Zoekend, tastend maar met volle vertrouwen varen ze richting : nieuwe koers, nieuwe horizonten!

Verandering is een zege voor onze toekomst, onze bedrijven maar ook voor onszelf.
Een wereld in evolutie is boeiend en houdt ons scherp! Of dacht jij er anders over?

Dan is een dagje mee komen brainstormen rond verandering misschien best wel een verzuchting?
Op naar het najaar …. Verandering is de hefboom van onze toekomst ….fluistert onze docente in mijn oor!
Is dit nu verandering of klinkt dit al vertrouwd?
Noch mijn reptielenbrein, noch mijn zoogdierenbrein bieden deze keer weerstand!

Als de wind van verandering waait,
Bouwen sommige mensen muren,
Andere windmolens,

Zin om te horen hoe je windmolens bouwt?

Oogstmaand 2019

Hoe medewerkers motiveren?

Gemotiveerde medewerkers EN enthousiaste klanten – 2 vliegen in één klap!?

Een magische toverformule waar elke bedrijfsleider van droomt?

We willen toch allemaal dat iedere medeweker gemotiveerd zijn dagtaak begint?
Dat onze klanten enthousiast verkondigen hoe goed zij onthaald worden in ons bedrijf?
Wist je dat motivatie van jouw medewerkers kan samenvloeien met
positieve verwondering door de klant?
Zo’n paradijselijke droom realiseren? Ja het kan!

Er zijn al heel veel vooronderzoeken gebeurd en evenveel vaststellingen geponeerd rond werkmotivatie.
We zijn het er intussen roerend over eens dat betrokken medewerkers meer gemotiveerd zijn. Motivatie stimuleert de werkvreugde. Maar hoe krijg je nu ‘betrokken medewerkers’?

Dit vraagt om een cultuurverandering binnen het bedrijf. Stimuleer verborgen verbeterpotentieel in de job en je doorbreekt gelatenheid en haalt continue verbetering uit het slop.

Veel medewerkers kennen hun job door en door en zien vaak sneller verbetermarge dan om het even welke andere medewerker of leidinggevende. Stimuleer het natuurlijk initiatief.

Waarom gebeurt dit nauwelijks nog, vragen veel bedrijfsleiders zich af?
Goede ideeën krijgen niet altijd de juiste voedingsbodem of creatief enthousiasme wordt snel met de grond gelijk gehaald. Erger nog, afgestraft.

Uiteraard is niet elk idee levensvatbaar. Toch komen uit een stuwdam van sprankelende ideeën, vaak eenvoudig inzetbare verbeteringsprocessen.

Heerst er een open mind rond verandering en verbetering dan worden medewerkers continu geprikkeld om actief mee te denken, te anticiperen op hindernissen. Zij doen spontaan, vaak onbewust, beroep op hun oplossingsgerichte gaven.

Permanent de focus houden op verbeteren of bijsturen om jouw klanten finaal positief te verrassen! Klanten krijgen een bijzondere aangename ervaring in jouw bedrijf en bij de medewerkers wordt de motivatie opgekrikt. Initiatief en verantwoordelijkheidszin worden aangesproken. Medewerkers krijgen nieuwe energie, nieuwe eigenwaarde en vertrouwen. En de klant! Hij wordt jouw grootste fan!.

De weg ernaar toe, gebeurt niet op één dag. Wees geduldig, bouw langzaam maar vastberaden aan deze cultuur. Pas ook de leidinggevende stijl aan en stimuleer jouw mensen tot participatief denken. Jouw team verlegt grenzen en geef hen de ruimte daartoe. Laat hen meekijken door de bril van de klant. Zich verplaatsen in de huid van de klant. Je zult versteld staan welke positieve golfbeweging je in gang zet.

Uiteraard zijn er nog een aantal belangrijke elementen die mee op het actieplan komen.
Meer daarover in onze volgende zomerblog. Succes alvast met stap één!

Be a reflection of
what you’d like to see in others!

  Bloeimaand 2018

Hoe schitteren met uw bedrijf?

Je hebt toch ook jouw goede voornemens voor het komende jaar in gedachten?
Je wil toch ook dat jouw bedrijf als een ster staat te schitteren in het bedrijfs-firmament?

Ben je nu CEO, HR manager, ploegbaas, of medewerker? Iedereen is bedachtzaam over de bloei en groei van het bedrijf. Elk vanuit zijn stoel of werkpost en met de nodige energie en goede intenties om brood op de planken te krijgen! Verzegel jouw gedachtengoed en zet ‘het neer op papier. Beschouw het als een contract met jezelf. Dit maakt het tastbaar en helpt de daad bij het woord te zetten.

Wij werden aangespoord om aan de alarmbel te trekken.
Bedrijven heel wat mooie opleidingstrajecten succesvol doorlopen op diverse bedrijfsvlakken. En toch is er één aspect, één vraag die telkens weer de kop komt opsteken. We konden dit niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan.

Het woord ‘communicatie’ is nog nooit zoveel gevallen als ooit.
Ofschoon we ermee geboren zijn en er dagelijks mee oefenen, blijven we binnen onze werkervaringen ermee worstelen. Bedrijven hebben processen en competenties naar een hoogstaand niveau weten te brengen. Er is één punt waarbij de evolutie minder evident is: communicatie.

Ons leven is doorspekt met ondersteunende communicatiemiddelen en we worden overspoeld met informatie.
En toch ervaren medewerkers goede communicatie als een gemis in hun bedrijf. Van boven naar onder, van onder naar boven, naast en met mekaar, het tekort en gemis neemt angstaanjagend toe. Mogelijks ligt de valkuil net in de hoeveelheid van mogelijkheden : we leren snel, vluchtig, verkort en ondoordacht reageren. Korte, krachtige, symbolen hebben de plaats ingenomen van een lang tijdloos gesprek, met stiltes en momenten om te luisteren naar de diepere bezorgdheden, bekommernissen, gedachtestroom. Communicatie wordt ook ingekort in ons economisch systeem : verkorte, bullet mails vervangen telefoons en 1 op 1 gesprekken, proces-obstructies worden weergegeven op technische apparatuur en verdringen menselijk contact. We kunnen nog even doorgaan…

En toch willen bedrijven net dat de medewerkers meer betrokken zijn, de leiders authentiek zijn, problemen spontaan gesignaleerd worden, creatieve oplossingen geboden worden voor de klant.
Kortom dat we open en spontaan communiceren met mekaar.

Laten we dit jaar het evenwicht herstellen
Het jaar van de communicatie op de agenda plaatsen.

Enkele kleine praktische ideeën om jullie op weg te helpen:
1. Stuur geen mail naar jouw collega maar loop even tot aan het bureau van jouw collega om de boodschap life te brengen
2. Wees oprecht nieuwsgierig wat er in hem of haar omgaat wanneer een medewerker s’ochtends nors jouw kantoor binnenstapt.
3. Probeer jouw ergernis positief te verwoorden en aan te kaarten met de leidinggevende als een verroeste gewoonte in een werkproces niks oplevert.
4. Voorzie een vijf minuten vergaderingen elke ochtend om iemand van het team aan het woord te laten en ‘iets’ te laten vertellen over zijn werk van de voorbije dag. Je zult versteld staan wat je van mekaar verneemt en hoe dit evenzeer verrijkend is voor werk en werkprocessen.
5. …/…..

Hoe je verder vorm geeft aan ‘communicatie’ in jouw bedrijf hangt af van jezelf en jouw creativiteit.
Begin bij jezelf
om de bedrijfscultuur een nieuwe wending te geven.

Onthoud dat gemis aan erkenning en motivatie de belangrijkste reden blijft om een bedrijf te verlaten. Wat is nu net de voedingsbodem van erkenning en motivatie? Juist! Communicatie!

Een communicatie tot fijne en betere samenwerking!
Succes dit jaar en de komende jaren!
We duimen mee!

Louwmaand 2018

Neem jij ook de veiligheid mee naar het werk?

De receptioniste heeft alvast haar veiligheid mee op zak : haar ontwapende glimlach.
Om al jouw werknemers veilig te stellen is er echter meer voor nodig!

Klaar voor de week van de veiligheid?

5 belangrijke elementen rond veiligheid om over na te denken!

 • Voel je jou steeds veilig?
  Is dit een valse of oprechte gedachte? Net wanneer de gewoontes en de routine toenemen, stijgt het gevaar.  De beenhouwer die vlotjes het vlees in stukjes hakt, de stellingbouwer die als een speedy gonzales zijn stelling in mekaar timmert.  Zo kunnen we nog een aantal jobs opsommen.
  Uiteraard word je expert in een aantal handelingen.  Echter alert blijven is de boodschap!
 • Wees altijd voorbereid op het onvoorbereide!
  Ooit al eens een uitbrekende brand meegemaakt?  Heb je uitbrekende ‘chaos’ onder controle op zo’n moment?  Ben je voorbereid en ken je nog jouw brandblusoefening?  Laat er geen gras over groeien om deze oefeningen af en toe op te frissen.
  De soorten brandbare producten in een bedrijf nemen toe!  Het bedrijf breidt uit en evacuatie-routes dienen aangepast te worden!  Het aantal nieuwe mensen in het bedrijf neemt toe en kennen de juiste acties nog niet!  Voor je het weet biedt er zich morgen een ‘onvoorbereide’ situatie aan.  Zorg ervoor dat de mensen in jouw bedrijf voorbereid zijn op het onvoorbereide!
 • Als je van mensen houdt, leer je hoe je hen professionele hulp kan bieden in geval van nood!
  De meeste mensen vinden hun vrienden en familie heel kostbaar.  Ze zouden alles doen om hen te helpen.  En toch weten we vaak nauwelijks hoe te handelen om hun leven te redden bij fysische nood.  We leren heel veel op de schoolbanken.  Toch is dit nog steeds geen standaardopleiding in ons schools traject. Waarom achterwege blijven met EHBO cursussen als volwassene? Je kan hiermee een levend verschil maken door adequaat te reageren binnen de eerste minuten. Meer nog, naast familie en vrienden kan je ook jouw collega’s op het werk bijstaan bij kleine of grote ongevallen.
 • Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.
  Neemt iedereen de veiligheidsregels ter harte of zijn er die anderen net in gevaar brengen door dit niet te doen? Veiligheid is geen samenraapsel van wetten en procedures.  Veiligheid is mekaar dagelijks continu stimuleren om gevaren te lijf te gaan, verbeteringen door te voeren, het goede voorbeeld te tonen, alert te blijven voor mekaar en ieders verstrooidheden.
  Kortom, veiligheid is ‘werk in permanente uitvoering’, geen slapende procedure.
 • Veiligheid is geen 9 to 5 job!
  Waarom ben je behoedzaam voor jouw lichaam enkel tijdens de job? Vaak past men consequent de goede rug-voornemens toe op het werk.  Eenmaal buiten de bedrijfsmuren vergeet men ineens alle voorzorgsmaatregelen.  We werken onbezonnen in de tuin of sleuren overmoedig aan die zware kast.  Plots vergeten we ‘lief’ te zijn voor ons lichaam!  Wat op het werk kan, kan ook thuis!

Wacht niet op het perfecte moment om veiligheid toe te passen! Pak het moment! En maak het veilig!

Wijnmaand 2017

Wist u dat u ook een aantal veiligheidsopleidingen kan terug vinden op Open aanbod thema veiligheid