Elk nieuw seizoen delen we wat nieuwtjes uit de opleidingswereld.


Lees meer hierover in de komende weken ….


Hoe medewerkers motiveren?

Gemotiveerde medewerkers EN enthousiaste klanten – 2 vliegen in één klap!?

Een magische toverformule waar elke bedrijfsleider van droomt?

We willen toch allemaal dat iedere medeweker gemotiveerd zijn dagtaak begint?
Dat onze klanten enthousiast verkondigen hoe goed zij onthaald worden in ons bedrijf?
Wist je dat motivatie van jouw medewerkers kan samenvloeien met
positieve verwondering door de klant?
Zo’n paradijselijke droom realiseren? Ja het kan!

Er zijn al heel veel vooronderzoeken gebeurd en evenveel vaststellingen geponeerd rond werkmotivatie.
We zijn het er intussen roerend over eens dat betrokken medewerkers meer gemotiveerd zijn. Motivatie stimuleert de werkvreugde. Maar hoe krijg je nu ‘betrokken medewerkers’?

Dit vraagt om een cultuurverandering binnen het bedrijf. Stimuleer verborgen verbeterpotentieel in de job en je doorbreekt gelatenheid en haalt continue verbetering uit het slop.

Veel medewerkers kennen hun job door en door en zien vaak sneller verbetermarge dan om het even welke andere medewerker of leidinggevende. Stimuleer het natuurlijk initiatief.

Waarom gebeurt dit nauwelijks nog, vragen veel bedrijfsleiders zich af?
Goede ideeën krijgen niet altijd de juiste voedingsbodem of creatief enthousiasme wordt snel met de grond gelijk gehaald. Erger nog, afgestraft.

Uiteraard is niet elk idee levensvatbaar. Toch komen uit een stuwdam van sprankelende ideeën, vaak eenvoudig inzetbare verbeteringsprocessen.

Heerst er een open mind rond verandering en verbetering dan worden medewerkers continu geprikkeld om actief mee te denken, te anticiperen op hindernissen. Zij doen spontaan, vaak onbewust, beroep op hun oplossingsgerichte gaven.

Permanent de focus houden op verbeteren of bijsturen om jouw klanten finaal positief te verrassen! Klanten krijgen een bijzondere aangename ervaring in jouw bedrijf en bij de medewerkers wordt de motivatie opgekrikt. Initiatief en verantwoordelijkheidszin worden aangesproken. Medewerkers krijgen nieuwe energie, nieuwe eigenwaarde en vertrouwen. En de klant! Hij wordt jouw grootste fan!.

De weg ernaar toe, gebeurt niet op één dag. Wees geduldig, bouw langzaam maar vastberaden aan deze cultuur. Pas ook de leidinggevende stijl aan en stimuleer jouw mensen tot participatief denken. Jouw team verlegt grenzen en geef hen de ruimte daartoe. Laat hen meekijken door de bril van de klant. Zich verplaatsen in de huid van de klant. Je zult versteld staan welke positieve golfbeweging je in gang zet.

Uiteraard zijn er nog een aantal belangrijke elementen die mee op het actieplan komen.
Meer daarover in onze volgende zomerblog. Succes alvast met stap één!

Be a reflection of
what you’d like to see in others!

  Chantal Claeys 4 mei 2018

Hoe schitteren anno 2019 met uw bedrijf?

Je hebt toch ook jouw goede voornemens voor 2018 in gedachten?
Je wil toch ook dat jouw bedrijf als een ster staat te schitteren in het bedrijfs-firmament?

Ben je nu CEO, HR manager, ploegbaas, of medewerker? Iedereen is bedachtzaam over de bloei en groei van het bedrijf. Elk vanuit zijn stoel of werkpost en met de nodige energie en goede intenties om brood op de planken te krijgen! Verzegel jouw gedachtengoed en zet ‘het neer op papier. Beschouw het als een contract met jezelf. Dit maakt het tastbaar en helpt de daad bij het woord te zetten.

Wij werden aangespoord om aan de alarmbel te trekken in 2019.
Bedrijven hebben ongelofelijk veel vorderingen en vooruitgang geboekt in 2017. Heel wat mooie opleidingstrajecten werden succesvol doorlopen op diverse bedrijfsvlakken. En toch is er één aspect dat telkens weer de kop komt opsteken. We konden dit niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan.

Het woord ‘communicatie’ is nog nooit zoveel gevallen als in 2017 en 2018.
Ofschoon we ermee geboren zijn en er dagelijks mee oefenen, blijven we binnen onze werkervaringen ermee worstelen. Bedrijven hebben processen en competenties naar een hoogstaand niveau weten te brengen. Er is één punt waarbij de evolutie minder evident is: communicatie.

Ons leven is doorspekt met ondersteunende communicatiemiddelen en we worden overspoeld met informatie.
En toch ervaren medewerkers goede communicatie als een gemis in hun bedrijf. Van boven naar onder, van onder naar boven, naast en met mekaar, het tekort en gemis neemt angstaanjagend toe. Mogelijks ligt de valkuil net in de hoeveelheid van mogelijkheden : we leren snel, vluchtig, verkort en ondoordacht reageren. Korte, krachtige, symbolen hebben de plaats ingenomen van een lang tijdloos gesprek, met stiltes en momenten om te luisteren naar de diepere bezorgdheden, bekommernissen, gedachtestroom. Communicatie wordt ook ingekort in ons economisch systeem : verkorte, bullet mails vervangen telefoons en 1 op 1 gesprekken, proces-obstructies worden weergegeven op technische apparatuur en verdringen menselijk contact. We kunnen nog even doorgaan…

En toch willen bedrijven net dat de medewerkers meer betrokken zijn, de leiders authentiek zijn, problemen spontaan gesignaleerd worden, creatieve oplossingen geboden worden voor de klant.
Kortom dat we open en spontaan communiceren met mekaar.

Laten we dit jaar het evenwicht herstellen
Het jaar van de communicatie op de agenda plaatsen.

Enkele kleine praktische ideeën om jullie op weg te helpen:
1. Stuur geen mail naar jouw collega maar loop even tot aan het bureau van jouw collega om de boodschap life te brengen
2. Wees oprecht nieuwsgierig wat er in hem of haar omgaat wanneer een medewerker s’ochtends nors jouw kantoor binnenstapt.
3. Probeer jouw ergernis positief te verwoorden en aan te kaarten met de leidinggevende als een verroeste gewoonte in een werkproces niks oplevert.
4. Voorzie een vijf minuten vergaderingen elke ochtend om iemand van het team aan het woord te laten en ‘iets’ te laten vertellen over zijn werk van de voorbije dag. Je zult versteld staan wat je van mekaar verneemt en hoe dit evenzeer verrijkend is voor werk en werkprocessen.
5. …/…..

Hoe je verder vorm geeft aan ‘communicatie’ in jouw bedrijf hangt af van jezelf en jouw creativiteit.
Begin bij jezelf
om de bedrijfscultuur een nieuwe wending te geven.

Onthoud dat gemis aan erkenning en motivatie de belangrijkste reden blijft om een bedrijf te verlaten. Wat is nu net de voedingsbodem van erkenning en motivatie? Juist! Communicatie!

Wij, gaan verder ook in 2019 met het jaar van de Communicatie!

  Een communicatie tot fijne en betere samenwerking!
  Succes!
  We duimen mee!
  Chantal Claeys

  In2learning heeft nog een aantal leuke trainingsconcepten in petto voor jullie!

Neem jij ook de veiligheid mee naar het werk?

De receptioniste heeft alvast haar veiligheid mee op zak : haar ontwapende glimlach.
Om al jouw werknemers veilig te stellen is er echter meer voor nodig!

Klaar voor de week van de veiligheid?

5 belangrijke elementen rond veiligheid om over na te denken!

 • Voel je jou steeds veilig?
  Is dit een valse of oprechte gedachte? Net wanneer de gewoontes en de routine toenemen, stijgt het gevaar.  De beenhouwer die vlotjes het vlees in stukjes hakt, de stellingbouwer die als een speedy gonzales zijn stelling in mekaar timmert.  Zo kunnen we nog een aantal jobs opsommen.
  Uiteraard word je expert in een aantal handelingen.  Echter alert blijven is de boodschap!
 • Wees altijd voorbereid op het onvoorbereide!
  Ooit al eens een uitbrekende brand meegemaakt?  Heb je uitbrekende ‘chaos’ onder controle op zo’n moment?  Ben je voorbereid en ken je nog jouw brandblusoefening?  Laat er geen gras over groeien om deze oefeningen af en toe op te frissen.
  De soorten brandbare producten in een bedrijf nemen toe!  Het bedrijf breidt uit en evacuatie-routes dienen aangepast te worden!  Het aantal nieuwe mensen in het bedrijf neemt toe en kennen de juiste acties nog niet!  Voor je het weet biedt er zich morgen een ‘onvoorbereide’ situatie aan.  Zorg ervoor dat de mensen in jouw bedrijf voorbereid zijn op het onvoorbereide!
 • Als je van mensen houdt, leer je hoe je hen professionele hulp kan bieden in geval van nood!
  De meeste mensen vinden hun vrienden en familie heel kostbaar.  Ze zouden alles doen om hen te helpen.  En toch weten we vaak nauwelijks hoe te handelen om hun leven te redden bij fysische nood.  We leren heel veel op de schoolbanken.  Toch is dit nog steeds geen standaardopleiding in ons schools traject. Waarom achterwege blijven met EHBO cursussen als volwassene? Je kan hiermee een levend verschil maken door adequaat te reageren binnen de eerste minuten. Meer nog, naast familie en vrienden kan je ook jouw collega’s op het werk bijstaan bij kleine of grote ongevallen.
 • Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.
  Neemt iedereen de veiligheidsregels ter harte of zijn er die anderen net in gevaar brengen door dit niet te doen? Veiligheid is geen samenraapsel van wetten en procedures.  Veiligheid is mekaar dagelijks continu stimuleren om gevaren te lijf te gaan, verbeteringen door te voeren, het goede voorbeeld te tonen, alert te blijven voor mekaar en ieders verstrooidheden.
  Kortom, veiligheid is ‘werk in permanente uitvoering’, geen slapende procedure.
 • Veiligheid is geen 9 to 5 job!
  Waarom ben je behoedzaam voor jouw lichaam enkel tijdens de job? Vaak past men consequent de goede rug-voornemens toe op het werk.  Eenmaal buiten de bedrijfsmuren vergeet men ineens alle voorzorgsmaatregelen.  We werken onbezonnen in de tuin of sleuren overmoedig aan die zware kast.  Plots vergeten we ‘lief’ te zijn voor ons lichaam!  Wat op het werk kan, kan ook thuis!

Wacht niet op het perfecte moment om veiligheid toe te passen! Pak het moment! En maak het veilig!

Chantal Claeys 17 oktober 2017

Wist u dat u ook een aantal veiligheidsopleidingen kan terug vinden op Open aanbod thema veiligheid